<<

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj's Murti at his Samadhi Mandir.

<

>

v_puja_nov01_02.jpg