All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

China:

Sri Vyasa-Puja 2004 of

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Photos by Yudhamanyu Prabhu Seva Vikram, dispatch by Daisyrani Du, received February 2004
 
   
 
   
 
 
Accompanying Dispatch by Daisyrani Du -->
   

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | What's New?