All glories to Sri Guru and Sri Gauranga: Sri Chaitanya Saraswat Math Header
Srila B.S. Govinda Maharaj, Sevaite-President-Acharyya Founder-President-Acharyya, Srila B.R. Sridhar Maharaj
 

 

 
 

Gaudiya Festival Dates

for Nabadwip

2023 to 2024 - Sri Gaurabda 538

March 2023

VISHNU

8. (Wed) Krishna Pratipad. Sri Gaura Purnima paran between 05:58 and 09:52 a.m. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Last gathering of the week-long yearly meeting at Sri Chaitanya Saraswat Math and yearly festival. Start of year 538 Gaurabda.

12. (Sun) Krishna Panchami. Festival at the appearance place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Sripat Hapaniya: grand appearance of the Holy Deities of Sripat Hapaniya, Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath Jiu at Sri Chaitanya Saraswat Ashram. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Pancham Dol.

15. (Wed) Krishna Ashtami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

16. (Thu) Krishna Navami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vigraha Bhiksu Goswami Maharaj.

18. (Sat) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

19. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:48 and 05:57. Festival in honour of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varaha Nagar. Disappearance of Srila Govinda Ghosh Thakur. Disappearance of Sripad Satyendrachandra Bhattacharya Mahoday.

26. (Sun) Gaura Panchami. Appearance of Sripad Ramanuja Acharya and Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

28. (Tue) Gaura Saptami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

30. (Thu) Gaura Navami. Sri Rama Navami. Fast until noon. Appearance at noon of Sri Ramachandra.

April 2023

1. (Sat) Gaura Ekadashi. Vyanjuli Mahadvadashi. Fast.

2. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:34 and 09:40. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

6. (Thu) Purnima. Vasanta Rasa of Sri Krishna. Rasa Yatra of Sri Balaram. Appearance of Srila Vamshi Vadanananda Thakur and Srila Shyamananda Prabhu.

MADHUSUDAN

11. (Tue) Krishna Panchami. Disappearance of Sripad Krishnadas Babaji Maharaj.

12. (Wed) Krishna Saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

15. (Sat) Krishna Dashami. Disappearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

16. (Sun) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast. Disappearance of Sriyukta Saurindranath Bhakti Varidhi Prabhu.

17. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 05:20 and 09:31.

19. (Wed) Krishna Chaturdashi. Disappearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math Acharya and Sevaite Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

20. (Thu) Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami.

21. (Fri) Gaura Pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

22. (Sat) Gaura Dvitiya. Beginning of 21 days Chandan Yatra of Sri Sri Jagannathdev. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

23. (Sun) Gaura Tririya. Aksaya Tritiya: a good day to start some works.

25. (Tue) Gaura Panchami. Appearance of Sripad Shankar Acharya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj.

27. (Thu) Gaura Saptami. Jahnu Saptami. Sri Jahnavi Puja (Sri Ganga Puja).

29. (Sat) Gaura Navami. Appearance of Sri Nityananda-shakti, Sri Jahnava Devi, and Sri Rama-shakti, Sri Sita Devi. Appearance of Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj.

May 2023

1. (Mon) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

2. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 05:09 and 09:26.

4. (Thu) Gaura Chaturdashi. Sri Nrisimha Chaturdashi: appearance day of Sri Nrisimhadev. Full fast until after sunset, then no grains (anukalpa).

5. (Fri) Purnima. Sri Nrisimha Chaturdashi paran between 05:06 and 09:26 a.m. Sri Krishna's Phul Dol and Salila Bihar. Buddha Purnima: appearance day of Lord Buddha. Disappearance of Srila Parameshvari Das Thakur. Appearance of Srila Srinivas Acharya.

TRIVIKRAM

6. (Sat) Krishna Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

10. (Wed) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Ramananda Ray.

14. (Sun) Krishna Navami. Disappearance of Sripad Santosh Krishna Das Adhikari Prabhu.

15. (Mon) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

16. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:56 and 09:23. Appearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

20. (Sat) Gaura Pratipad. Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Dum Dum Park, Kolkata: Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohan Jiu's installation day festival.

23. (Tue) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Bhakti Gaurava Giri Maharaj (Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu).

30. (Tue) Gaura Dashami. Dashahara. Sri Ganga Puja. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu.

31. (Wed) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

June 2023

1. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 04:56 and 09:22.

2. (Fri) Gaura Trayodashi. Grand festival of Srila Raghunath Das Goswami at Sripat Panihati.

4. (Sun) Purnima. Snan Yatra (bathing) of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Mukunda Datta and Srila Sridhar Pandit.

VAMAN

5. (Mon) Krishna Pratipad. Disappearance of Srila Shyamananda Prabhu and Sripad Rishabdev Das Adhikari.

6. (Tue) Krishna Dvitiya. Disappearance of Sri Gaurahari Bhakti Sampad Prabhu.

8. (Thu) Krishna Panchami. Appearance of Srila Vakreshvar Pandit.

14. (Wed) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast. Disappearance of Sriyukta Rama Devi.

15. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 04:56 and 09:13.

18. (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit and Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

19. (Mon) Gaura Pratipad. Gundicha Marjan: cleaning at the Gundicha Temple at Sri Puri Dham, and cleaning of all Temples of the Lord.

20. (Tue) Gaura Dvitiya. Ratha Yatra of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

24. (Sat) Gaura Shashthi. Hera Panchami. Sri Sri Laksmi Vijay in Sri Puri Dham.

26. (Mon) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Ajita Krishna Brahmachari.

28. (Wed) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Disappearance of Sriyukta Krishnamayi Devi. Punar Yatra of Sri Jagannathdev (Return car festival). Punar Yatra of Sri Jagannathdev (Return car festival).

29. (Thu) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 04:58 and 09:26.

July 2023

3. (Mon) Purnima. Sri Guru Purnima. Appearance of Srila Vyasadev. Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu. Beginning of Chaturmasya (when started on Purnima as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math). Appearance of Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj.

SRIDHAR (1st half)

5. (Wed) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

8. (Sat) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu.

10. (Mon) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami Prabhu.

13. (Thu) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

14. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:04 and 09:30.

17. (Mon) Amavasya. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

PURUSHOTTAM

29. (Sat) Gaura Ekadashi. Padmini Ekadashi. Fast.

30. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:09 and 07:06.

August 2023

12. (Sat) Krishna Ekadashi. Parama Ekadashi. Fast.

13. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:15 and 09:14.

SRIDHAR (2nd half)

20. (Sun) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Vamshi Das Babaji Maharaj.

22. (Tue) Gaura Shashthi. Appearance of Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj.

23. (Wed) Gaura Saptami. Disappearance of Sripad Ananga Mohan Das Adhikari.

26. (Sat) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Prasun Bodhayan Maharaj.

27. (Sun) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda and start of the one month festival of Sri Hari Smaran at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math.

28. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 05:20 and 09:32. Disappearance of Srila Rupa Goswami and Srila Gauri Das Pandit Goswami.

31. (Thu) Purnima. Appearance of Sri Baladev.Fast until noon. End of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda.

September 2023

HRISHIKESH

4. (Mon) Krishna Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj.

7. (Thu) Krishna Ashtami. Sri Sri Krishna Janmashtami.Complete fast until midnight, then no grains.

8. (Fri) Krishna Navami. Sri Nandotsav. Sri Janmashtami paran between 05:24 and 09:31 a.m. Appearance of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

10. (Sun) Krishna Ekadashi. No fast today (because next day is mahadvadashi).

11. (Mon) Krishna Dvadashi. Paksha Varddhini Mahadvadashi. Fast.

12. (Tue) Krishna Trayodashi. Paran between 05:25 and 09:31.

20. (Wed) Gaura Panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the consort of Sri Advaita Prabhu.

22. (Fri) Gaura Saptami. Sri Lalita Saptami. Appearance of Sri Lalita Devi.

23. (Sat) Gaura Ashtami. Sri Radhashtami. Srimati Radharani's appearance at noon. Fast until noon.

25. (Mon) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

26. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 06:57 and 09:29. Appearance of Sri Vamanadev. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

27. (Wed) Gaura Trayodashi. Appearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

28. (Thu) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

PADMANABHA

29. (Fri) Krishna Pratipad. Vishvarup Mahotsav. End of month-long festival at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math (because purnima tithi is short (kshaya)).

October 2023

1. (Sun) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

10. (Tue) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

11. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 05:35 and 09:28.

15. (Sun) Gaura Pratipad. Appearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math Acharya and Sevaite Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

17. (Tue) Gaura Tririya. Disappearance of Sriyukta Radharani Devi Chaudurani.

18. (Wed) Gaura Chaturthi. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Dayita Damodar Maharaj.

24. (Tue) Gaura Dashami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Sri Madhva Acharya

25. (Wed) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

26. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:42 and 07:58. Disappearance of Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami, and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami.

28. (Sat) Purnima. Sharadiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Murari Gupta. Beginning of Urja Vrata, Damodar Vrata, Kartik Vrata and Niyam-seva Vrata if begun from the purnima day, as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math.

DAMODAR

31. (Tue) Krishna Tririya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

November 2023

2. (Thu) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Narottam Das Thakur.

3. (Fri) Krishna Shashthi. Disappearance of Srila Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

5. (Sun) Krishna Ashtami. Bahulashtami. Manifestation day of Sri Radha Kunda. Sannyas day of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

6. (Mon) Krishna Navami. The grand 129th appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Founder-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. Appearance of Srila Virachandra Prabhu. Disappearance of Sripad Sakhi Charan Das Babaji Maharaj.

9. (Thu) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

10. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:51 and 09:31. Festival in honour of Sri Gauranga Mahaprabhu's auspicious arrival at Sripat Panihati.

12. (Sun) Krishna Chaturdashi. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs.

13. (Mon) Amavasya. Dipavali. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs. Go Puja (cow-worship) and Go Krida (the pleasure of the cows).

14. (Tue) Gaura Pratipad. Sri Govardhan Puja (before 14:30). Grand Annakut Mahotsav ('Rice Mountain Festival') at Srila Sridhar Swami Seva Ashram in Sri Govardhan and in our Temples around the world.

15. (Wed) Gaura Dvitiya. Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj. Bhratri Dvitiya krityam (festival where brothers and sisters honour each other).

17. (Fri) Gaura Chaturthi. Disappearance festival of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

18. (Sat) Gaura Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

20. (Mon) Gaura Ashtami. Disappearance of Sri Gadadhar Das Goswami, Srila Dhananjay Pandit, and Srila Srinivas Acharya Prabhu. Sri Gopashtami, Sri Goshthastami, Go Puja, and Go Gras-dan.

23. (Thu) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast. Disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj. Sri Bhishma Panchaka.

24. (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 06:01 and 09:36.

26. (Sun) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Bhugarbha Goswami and Srila Kashishvar Pandit.

27. (Mon) Purnima. Rasa Yatra of Sri Krishna. Installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Rasa Bihari Jiu, Sri Chaitanya Saraswat Math and Mission, Sri Vrindavan. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya and Niyama-seva vratas when began from Purnima (as in Sri Chaitanya Saraswat Math).

December 2023

KESHAVA

3. (Sun) Krishna Shashthi. Oran Shashthi. Grand festival for honouring the appearance of Sri Sri Nitai-Chaitanya Jiu at Sri Puri Dham, Sri Chaitanya Saraswat Math.

8. (Fri) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi. Fast. Disappearance of Sriyukta Dhananjay Das Prabhu.

9. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 10:33 and 16:50. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur and Srila Kaliya Krishnadas.

10. (Sun) Krishna Trayodashi. Disappearance of Srila Saranga Thakur.

12. (Tue) Amavasya. Disappearance of Srila Jagabandhu Bhakti Ranjan.

20. (Wed) Gaura Ashtami. Disappearance of Srila Madhusudan Das Babaji Maharaj.

21. (Thu) Gaura Navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

22. (Fri) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kusum Shraman Maharaj.

23. (Sat) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

24. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:21 and 06:38.

25. (Mon) Gaura Chaturdashi. Christmas Day.

NARAYANA

28. (Thu) Krishna Dvitiya. The grand 95th appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Sevaite-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

30. (Sat) Krishna Tririya. Festivals at the appearance place of Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj and his youth Pastimes place: Bamunpara and Nandan Ghat.

31. (Sun) Krishna Chaturthi. Disappearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

January 2024

1. (Mon) Krishna Panchami. New Year's Day.

7. (Sun) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast. Disappearance of Srila Devananda Pandit and Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

8. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:24 and 09:58. Disappearance of Sripad Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj.

9. (Tue) Krishna Trayodashi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit and Srila Uddharan Das Thakur.

12. (Fri) Gaura Pratipad. Appearance of Srila Lochan Das Thakur.

13. (Sat) Gaura Dvitiya. Sriman Mahaprabhu leaves Nabadwip in the night to go to Katwa to take sannyas.

14. (Sun) Gaura Tririya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Jagadish Pandit.

15. (Mon) Gaura Chaturthi. Remembrance of Sriman Mahaprabhu's sannyas-lila.

21. (Sun) Gaura Ekadashi. No fast today (because next day is mahadvadashi). Appearance of Srila Jagadish Pandit.

22. (Mon) Gaura Dvadashi. Jayanti Mahadvadashi. Fast.

23. (Tue) Gaura Trayodashi. Paran between 06:26 and 10:02.

25. (Thu) Purnima. Pushyabhisheka Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Sripad Bhakti Sharan Vaisnava Maharaj.

MADHAVA

28. (Sun) Krishna Tririya. Appearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj.

29. (Mon) Krishna Chaturthi. Disappearance of Sripad Yadavendu Bhakti Chandan.

February 2024

1. (Thu) Krishna Shashthi. Disappearance of Srila Jayadev Goswami.

3. (Sat) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lochan Das Thakur.

6. (Tue) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

7. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:20 and 10:01.

10. (Sat) Gaura Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaj. Disappearance of Sri Haripada Chaudhuri Das Adhikari.

11. (Sun) Gaura Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj.

13. (Tue) Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj.

14. (Wed) Gaura Panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Appearance day of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi, Srila Raghunath Das Goswami, and Srila Raghunandan Thakur. Disappearance of Srila Visvanath Chakravarti Thakur, Tridandi Swami Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj, and Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj. Sri Saraswati Puja.

16. (Fri) Gaura Saptami. Appearance of Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

17. (Sat) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Virendra Krishna Prabhu.

18. (Sun) Gaura Navami. Disappearance of Srila Madhva Acharya.

19. (Mon) Gaura Dashami. Disappearance of Srila Ramanuja Acharya.

20. (Tue) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

21. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:12 and 09:58. Varaha Dvadashi. Appearance of Lord Varaha.

22. (Thu) Gaura Trayodashi. Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Grand festival and installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Nityananda Jiu at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Ekachakra Dham.

24. (Sat) Purnima. Sri Krishna's Madhurotsav. Appearance of Srila Narottam Das Thakur.

GOVINDA

27. (Tue) Krishna Tririya. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj.

29. (Thu) Krishna Panchami. The 151st divine appearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Anniversary festival of the installation of Sri Gupta Govardhan Sri Mandir, Sri Govinda Kunda, Nabadwip. Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

March 2024

1. (Fri) Krishna Shashthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast. Disappearance of Sripad Krishna Govinda Das Adhikari.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:59 and 09:53.

9. (Sat) Krishna Chaturdashi. Sri Sri Shivaratri (optional fast). Disappearance of Sripad Yudhamanyu Prabhu Seva Vikram.

10. (Sun) Amavasya. Anniversary festival of the installation of Sri Sadashiva Gangadhar, Sri Govinda Kunda, Nabadwip.

11. (Mon) Gaura Pratipad. Disappearance of Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Rasikananda Dev Goswami, and Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Maharaj.

12. (Tue) Gaura Dvitiya. Appearance of Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

13. (Wed) Gaura Tririya. Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Radha Ramanasundar Jiu installation anniversary festival, at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Kaikhali, Kolkata.

14. (Thu) Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Purushottam Thakur. Disappearance of Sripad Tulasidas Das Adhikari Prabhu.

15. (Fri) Gaura Shashthi. Disappearance of Sriyukta Tarangini Devi (because panchami tithi is short (kshaya)).

20. (Wed) Gaura Ekadashi. No fast today (because next day is mahadvadashi). Adhivas festival of Sri Nabadwip Dham Parikrama. Beginning of annual seven day festival.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Vyanjuli Mahadvadashi. Fast. Sri Nabadwip Dham Parikrama begins. Parikrama of Sri Ishodyan, Sri Yoga Pith (Sriman Mahaprabhu's appearance place), Srivas Angan, Sri Nrisimha Mandir, Sri Advaita Bhavan, Murari Gupta Bhavan, Sri Chaitanya Math, the Temple of Sri Sri Gandharvika-Giridhari and Sriman Mahaprabhu surrounded by the Acharyas of the four Vaishnava sampradayas, Srila Prabhupad's Samadhi Mandir, Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj's Samadhi, Sri Kazi Samadhi, Sharadanga Sri Jagannath Mandir, Sridhar Angan, and Sri Antardwip. Disappearance of Sripad Madhavendra Puri.

22. (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 05:45 and 05:47. Parikrama of Praudha Maya, Vriddha Shiva, Sri Vishnu Priya's Deity of Sri Gauranga, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj's Samadhi Mandir, Sri Koladwip, and other places.

23. (Sat) Gaura Trayodashi. Parikrama of Sri Godrumadwip and Madhyadwip, Sri Surabhi Kunj, Suvarna Bihar Math, Sri Nrisimha Palli, Sri Harihara Ksetra, and other places.

24. (Sun) Gaura Chaturdashi. Adhivas observance ceremony of the appearance of Sri Gauranga. Parikrama of Sri Koladwip, Sri Ritudwip, Sri Jahnudwip, Sri Modadrumadwip, Old Sri Sri Gaura-Gadadhar Mandir, Vidya Nagar Sarvabhauma Gaudiya Math, Srila Vrindavan Das Thakur's appearance place, and the Deity served by Sri Saranga Murari and Vasudev Datta Thakur.

25. (Mon) Purnima. Sri Gauravirbhava Paurnamasi. Sri Gaura Purnima. Divine appearance of Sri Gauranga. Total fast until moonrise, then no grains. Grand festival at Sri Chaitanya Saraswat Math. Vasantotsav and Dol Yatra of Sri Sri Radha-Govinda. Special offering of worship and arati. Sri Chaitanya-charitamrita reading and mahasankirtan. End of year 538 Gaurabda.

VISHNU

26. (Tue) Krishna Pratipad. Sri Gaura Purnima paran between 05:41 and 09:43 a.m. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Last gathering of the week-long yearly meeting at Sri Chaitanya Saraswat Math and yearly festival. Start of year 539 Gaurabda.

30. (Sat) Krishna Panchami. Festival at the appearance place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Sripat Hapaniya: grand appearance of the Holy Deities of Sripat Hapaniya, Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath Jiu at Sri Chaitanya Saraswat Ashram. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Pancham Dol.

April 2024

2. (Tue) Krishna Ashtami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

3. (Wed) Krishna Navami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vigraha Bhiksu Goswami Maharaj.

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 05:30 and 07:23. Festival in honour of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varaha Nagar. Disappearance of Srila Govinda Ghosh Thakur. Disappearance of Sripad Satyendrachandra Bhattacharya Mahoday.

13. (Sat) Gaura Panchami. Appearance of Sripad Ramanuja Acharya and Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

15. (Mon) Gaura Saptamī. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

17. (Wed) Gaura Navami. Sri Rama Navami. Fast until noon. Appearance at noon of Sri Ramachandra.

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:11 and 09:27. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

23. (Tue) Purnima. Vasanta Rasa of Sri Krishna. Rasa Yatra of Sri Balaram. Appearance of Srila Vamshi Vadanananda Thakur and Srila Shyamananda Prabhu.

Earlier calendars:
2022 to 2023
2021 to 2022
2020 to 2021
2019 to 2020
2018 to 2019
2017 to 2018
2016 to 2017
2015 to 2016
2014 to 2015
2013 to 2014
2012 to 2013
2011 to 2012
2010 to 2011
2009 to 2010
2008 to 2009
2007 to 2008
2006 to 2007
2005 to 2006
2004 to 2005
2003 to 2004
2002 to 2003
2001 to 2002

 

 


Math Index | Useful Downloads


PIC: Tilak icon

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip